Equip tècnic 

Per a cada projecte, dediquem als nostres millors especialistes en l'estudi i el disseny de polítiques públiques

Professionalitat 

Compromís

Radicalitat

Eficàcia
Hungria Panadero Hernández                                       
Directora 

Sergi Contreras Mota                                                
Gerent 

Josep Mañé Chaparro                                                    
Coordinador de projectes 

Oriol Alonso Alsina                                                      
Coordinador de projectes   

Sandra Gómez Marín                                                 
Coordinadora de projectes 

Georgina Gilart Esteve                                                 
Coordinadora del programa Compromís

Aida Mestres Ràfols                                                  
Coordinadora del programa Activa't 


Carlos Ortí López    
                                               
Responsable de Comunicació  

Josan Minguela Brunat                                                 
Tècnic de participació digital 

Nil Homedes Busquets                                                 
Tècnic de participació digital 

Andrea González García                                                 
Dissenyadora gràfica

Marta Fullola Isern                                                 
Investigadora 

Lluís Bages Virgili                                                 
Investigador 

Lluc Cahís Raga                                                 
Investigador 

Maria Padró-Solanet Casajuana                              
Investigadora 

Mònica Vila Ribera                                                  
Investigadora   

Joan Gorina Olivella                                                 
Investigador 

Miguel Garau Rolandi                                                   
Documentalista    

Marta Navarro                                                
Tècnica de participació     

Isabel Guerrero                              
Tècnica d'acció comunitària 

Uska Ballester                              
Secretaria tècnica