Marta Fullola Isern 

Investigadora

Graduada en Antropologia Social i Cultural a la Universitat de Barcelona. Màster Internacional en Antropologia: Investigació avançada/Cultural Differences and Transnational Processes a la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Ljubljana. Té una àmplia experiència en recerca sobre infància i educació a entitats del Tercer Sector.


Veure projectes