SERVEIS

Generem coneixement i dissenyem estratègies innovadores per a aconseguir una ciutadania crítica i activa.

Investiguem
i analitzem
la informació 

                                 

 


Generem 
idees i models

 


Ajudem a
implantar-los
a la societat

                                 

Planificació estratègica

Aportem la nostra experiència en la diagnosi i el disseny de plans estratègics pel desenvolupament de polítiques públiques.  

 PROJECTES RELACIONATS

Pla local de Joventut de Barberà del Vallès

 

Acompanyament a la xarxa Transició-Escola-Treball Anoia Sud

Investigació social

Impulsem la investigació social aplicada i la innovació en les polítiques públiques per a respondre a les necessitats actuals i reptes futurs.

 PROJECTES RELACIONATS

Investigació ParticipaTIC

                                                                 

 

Estudi sobre l'impacte de la Covid-19 en la joventut de l'Alt Empordà

                                                                 

Processos i espais participatius

Dissenyem, dinamitzem i avaluem processos i espais participatius per a la coproducció de polítiques i la planificació estratègica.

 PROJECTES RELACIONATS

Administració de la plataforma Decidim.Barcelona

 

Consell Municipal d'Infància i Adolescència de Terrassa

Formació i capacitació

​Capacitem a professionals, representants polítics i entitats socials per a fomentar actuacions més eficaces i amb major impacte.

 PROJECTES RELACIONATS

​Espais de millora de salut mental