Uska Ballester Gassó  

Secretaria tècnica 

Estudis de filosofia a la UAB, amb formació en correcció de textos orals i escrits a l'AMRS. Secretaria tècnica de la Fundació Ferrer i Guàrdia des de fa més de 25 anys. Té àmplia experiència com a documentalista i secretària en diverses empreses i institucions.