Biblioteca

Més de 10.000 llibres i documents composen l'arxiu del fundador de l'Escola Moderna i el centre de documentació juvenil   

La Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia és un Centre de Documentació per l'estudi i la investigació de Ferrer i Guàrdia, el moviment obrer, la joventut, el laïcisme i les polítiques públiques. Des de la seva creació el 1988, la Fundació ha treballat per recopilar aquest fons documental que actualment es composa per més de 3.000 llibres i monografies, 4.000 documents i literatura gris, així com diverses col·leccions de publicacions periòdiques, fotografies i recursos audiovisuals.

Per recuperar la memòria de Ferrer i Guàrdia i l'Escola Moderna, la biblioteca compta amb l'Arxiu Ferrer i Guàrdia. Creat a partir de les donacions dels seus hereus, inclou documentació original escrita del pedagog català, la seva biblioteca personal o els llibres editats per l'Escola Moderna. Es disposen de més de 1.000 publicacions i 400 materials antics i actuals relatius al període 1880-1936. L'arxiu és un fons de referències per l'estudi de Ferrer i la investigació del moviment obrer de finals del segle XIX i principis del XX.

La Biblioteca consta del fons del Centre de Documentació Juvenil, que reuneix temes relatius sobre joventut, laïcisme i polítiques públiques, i s'ha consolidat com un espai al servei d'investigadors i entitats de caràcter laic i progressista. 


ANAR A LA BIBLIOTECA