ÀMBITS

Fomentem l'emancipació i la participació ciutadana activa i crítica 

Participació

Per una ciutadania activa i participativa

La participació de la ciutadania a través de processos, espais institucionals i l'associacionisme són una senyal de la dimensió democràtica d'una societat. Una de les nostres principals línies de treball és proveïr d'eines i dades que permetin aprofundir i impulsar una participació de qualitat. Dissenyem, dinamitzem i avaluem processos i espais de participació ciutadana per a la coproducció de polítiques i planificacions estratègiques. En els nostres processos, incorporem l'ús de plataformes digitals per facilitar la inclusió de tots els agents, consolidar la trasparència i avançar cap a la rendició de comptes.

Joventut

Situem en el centre les polítiques de joventut

Promovem l'emancipació de les persones joves perquè puguin desenvolupar la seva autonomia amb unes condicions de vida dignes. Ho fem a través de la investigació social aplicada i la innovació, amb propostes de millora per unes polítiques de joventut transformadores. També acompanyem en el disseny de polítiques públiques i processos que situen en el centre les necessitats de les persones joves estimulant la seva participació. Impulsem l'ocupabilitat de les persones joves mitjançant la valorització de les competències associatives, generant coneixement sobre els processos d'emancipació i capacitant a professionals, representants i entitats per afavorir actuacions més eficaces per atendre les desigualtats.

Laïcitat i llibertats civils

Pensament i ciutadania crítica

Perseguim l'objectiu d'assolir la màxima llibertat de les persones perquè puguin participar en plenitud de la vida civil i política. Per aconseguir una ciutadania lliure, defensem el pensament crític i la laïcitat com dos elements imprescindibles. Traslladem la nostra visió a la societat a través d'estudis, publicacions i jornades que estimulen la reflexió i el debat sobre aquests principis necessaris en una democràcia. Propugnem una educació en valors a través de projectes que aprofundeixen en el pensament crític, la igualtat i la no discriminació, incidint en temes clau d'actualitat com la necessària construcció de la ciutadania sociodigital.

Polítiques i drets socials

Igualtat, autonomia i cohesió social

Busquem millorar les polítiques per garantir els drets socials i permetre desenvolupar vides dignes amb autonomia, igualtat i cohesió social. Ho fem mitjançant la planificació estratègica en àmbits com l'educació, la infància i l'adolescència, i amb programes de salut i de prevenció d'addiccions. També capacitem a professionals en l'atenció a les necessitats de les persones grans. Incidim en l'abordatge de les bretxes sociodigitals que són el resultat de desigualtats socials prèvies amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat d'oportunitats en l'àmbit digital.

Llegat de Ferrer i Guàrdia

Recuperar vida i obra del fundador de l'Escola Moderna

Ferrer i Guàrdia és una persona trascendental per a la pedagogia del nostre país i mereix un major reconeixement. Reivindiquem els valors que van impulsar l'Escola Moderna com són l'autonomia, l'emancipació, la llibertat i la igualtat social amb la finalitat de dignificar la seva figura i evitar que caigui en l'oblit. A través de la conservació de l'arxiu de la biblioteca i amb actes de divulgació, promovem la preservació i difusió del seu llegat.