Lluc Cahís Raga  

Investigador 

Graduat en Sociologia, Màster de Polítiques Socials, Treball i Benestar amb formació en Plans d'Igualtat i en anàlisi de Dades i Programació. Prèviament, ha col·laborat en grups de recerca (ISOR, GSADI i QUIT) i ha treballat com a tècnic de transparència en el Síndic de Greuges i a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès com a assessor.  


Veure projectes