Equip tècnic 

Per a cada projecte, dediquem als nostres millors especialistes en l'estudi i el disseny de polítiques públiques

Profesionalidad 

Compromiso

Radicalitat

Eficàcia
Hungria Panadero Hernández                              
Directora 

Sergi Contreras Mota                                                
Gerente 

Josep Mañé Chaparro                                                    
Coordinador de projectes 

Oriol Alonso Alsina                                                     
Coordinador de proyectos   

Sandra Gómez Marín                                                 
Coordinadora de projectes 

Aida Mestres Ràfols                                                   
Coordinadora del programa Actívate 

Josan Minguela Brunat                                                 
Tècnic de participació digital 

Nil Homedes Busquets                                             
Técnico de participación digital 

Andrea González García                                                 
Dissenyadora gràfica

Marta Fullola Isern                                                  
Investigadora 

Aida Mestres Ràfols                                                  
Coordinadora del programa Activa't 

Lluc Cahís Raga                                                 
Investigador 

Maria Padró-Solanet Casajuana                         
Investigadora 

Mònica Vila Ribera                                                  
Investigadora   

Joan Gorina Olivella                                                 
Investigador 

Guiem Mir Fuster
Investigador 

Queralt Tornafoch  ​                                                
Investigadora 

Paloma Pontón ​Merino                                              
Investigadora 

Miguel Garau Rolandi                                                 
Documentalista    

Marta Navarro Sans                                                 
Técnica de participación     
                                                 
Lois Barral 
Tècnic de participació    
 
 


Isabel Guerrero                              
Técnica de acción comunitaria 

Irene Gimenez                              
Técnica gestión económica

Uska Ballester                              
Secretaria técnica