Equip tècnic 

Per a cada projecte, dediquem als nostres millors especialistes en l'estudi i el disseny de polítiques públiques

Profesionalidad 

Compromiso

Radicalitat

Eficàcia
Hungria Panadero Hernández                              
Directora 

Sergi Contreras Mota                                                
Gerent 

Josep Mañé Chaparro                                                
Coordinador de projectes 

Oriol Alonso Alsina                                                     
Coordinador de projectes   

Sandra Gómez Marín                                                 
Coordinadora de projectes 

Aida Mestres Ràfols                                                   
Coordinadora de programes 

Josan Minguela Brunat                                              
Tècnic de participació digital 

Nil Homedes Busquets                                             
Tècnic de participació digital 

Berta Ballester                                          
Responsable de comunicació

Andrea González García                                           
Dissenyadora gràfica

Marta Fullola Isern                                                  
Investigadora 

Lluís Bages Virgili                                                  
Investigador 

Lluc Cahís Raga                                                 
Investigador 

Mònica Vila Ribera                                                  
Investigadora   

Joan Gorina Olivella                                                 
Investigador 

Guiem Mir Fuster
Investigador 

Queralt Tornafoch  ​                                                
Investigadora 

Paloma Pontón ​Merino                                              
Investigadora 

Flavio Ghilardi                                               
Investigador 

Daniel Sosa Caballero                                             
Tècnic de programes 

Miguel Garau Rolandi                                                 
Documentalista    

Marta Navarro Sans                                                 
Tècnica de participació     
                                                 
Lois Barral 
Tècnic de participació    
 
 


Isabel Guerrero                              
Tècnica d'acció comunitària 

Irene Gimenez                              
Tècnica gestió econòmica

Uska Ballester                              
Secretaria tècnica