Pla Local de Joventut de Sant Just Desvern


Pla Local de Joventut de Sant Just Desvern


El Pla Local de Joventut (PLJ) de Sant Just Desvern 2022-2025 ha implicat la participació d’unes 800 persones, incloent-hi joves del municipi i equips tècnics. La participació, més enllà de la diagnosi, s’ha centrat també en la definició de propostes de treball, així com en la seva priorització final. El PLJ s’estructura en quatre eixos estratègics: Sant Just Jove (implicant el treball en xarxa i treball intern); Transicions i autonomia (fomentant les transicions formatives, laborals i residencials); Transformació (potenciant la participació, igualtat, diversitat i justícia climàtica); i Benestar (centrat en la cultura, l’oci, la salut i els esports.   

Projecte realitzat

Data: 2022                                                    Àmbits: Joventut                               Tipologia: Planificació estratègica          Client: Ajuntament de Sant Just Desvern 
Tècnic/a:  Oriol Alonso i Lluc Cahís

Tots els projectes

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.