Oriol Alonso Alsina

Coordinador de projectes 

Graduat en Sociologia, Màster en Polítiques Socials, Treball i benestar amb especialitat en gènere per la UAB, postgrau en Analítica de Dades i Programació Aplicades a les Ciències Socials per COLPIS. Ha treballat com a investigador en diferents centres de recerca (UAB, VHRI i AQU). 


Veure projectes