Pla Local de Joventut de Lliçà d'Amunt


Pla Local de Joventut de Lliçà d'Amunt


El Pla Local de Joventut de Lliçà d’Amunt 2022-2026 és el document marc per implementar les polítiques de joventut al municipi. Han participat gairebé 400 persones joves i equips tècnics, tant en la fase de diagnosi, com de disseny a través de la realització de propostes. El Pla compta amb 78 projectes liderats tant des de joventut com altres serveis. El Pla s’estructura en els eixos estratègics de: Formació, ocupació i assessorament; Participació, cultura i oci; Igualtat i equitat; Salut; Servei de joventut; i Justícia climàtica.  

Projecte realitzat

Data: 2022                                                    Àmbits: Joventut                               Tipologia: Planificació estratègica          Client: Ajuntament de Lliçà d'Amunt 
Tècnic/a:  Oriol Alonso i Lluc Cahís

Tots els projectes

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.