Generem coneixement i estratègies per a aconseguir una ciutadania activa, crítica i cohesionada.

¿QUÈ FEM?

Investiguem i analitzem
la informació

                                 

 


Generem 
   idees i models                               

 


Ajudem a implantar-ho
a la societat

                                 

Projectes destacats