Diagnosi de les Subvencions de Barcelona, 2022.


Diagnosi de les subvencions de Barcelona, 2022

Estudi de la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de l’Ajuntament de Barcelona en l’any 2022. Analitza totes les característiques dels projectes presentats i subvencionats com són el nombre total, els àmbits i districtes destinats, els imports atorgats, els motius de denegació, entre d’altres. També incorpora les principals recomanacions del Consell d’Associacions de Barcelona per a la millora de la transparència i per facilitar la seva gestió a les entitats de la ciutat.  

Projecte realitzat

Data: 2023                                                    Àmbits: Participació                                 Tipologia: Recerca social                                  Col·laboració: Consell d'Associacions de Barcelona  Tècnic/a: Hungria Panadero, Oriol Alonso i Joan Mogas

Notícies relacionades

Tots els projectes

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.