Pla Local de Joventut de Barberà del Vallès


Pla Local de Joventut de Barberà del Vallès

Disseny i diagnòstic del pla local de joventut per a l'Ajuntament de Barberà del Vallès pel període 2022-2025. En el procés de diagnosi, hi van participar un total de 805 persones a partir d'una enquesta juvenil i en grups de discussió. El pla consta de quatre eixos estratègics: Vincle i acompanyament, Projectes de vida i emancipacions, Co-creació i expressió, i Feminisme, Coeducació i Interseccionalitat. Cada eix inclou propostes d'actuació amb un total de 28 objectius específics, es defineixen fórmules de treball transversal per a cada projecte, així com el calendari, els recursos assignats i els indicadors d'avaluació. 

Projecte realitzat

Data: 13/09/2022                                                    Àmbits: Juventut                                 Tipologia: Planificació estratègica                                  Client: Ajuntament de Barberà del Vallès                  Tècnic/a: Oriol Alonso

Notícies relacionades

Presentació del nou pla local de joventut

Tots els projectes

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.
I Simposi Internacional Ferrer i Guàrdia