Pla Local de Joventut de Barberà del Vallès


Pla Local de Joventut de Barberà del Vallès

Disseny i diagnòstic del pla local de joventut per a l'Ajuntament de Barberà del Vallès pel període 2022-2025. En el procés de diagnosi, hi van participar un total de 805 persones a partir d'una enquesta juvenil i en grups de discussió. El pla consta de quatre eixos estratègics: Vincle i acompanyament, Projectes de vida i emancipacions, Co-creació i expressió, i Feminisme, Coeducació i Interseccionalitat. Cada eix inclou propostes d'actuació amb un total de 28 objectius específics, es defineixen fórmules de treball transversal per a cada projecte, així com el calendari, els recursos assignats i els indicadors d'avaluació. 

Projecte realitzat

Data: 13/09/2022                                                    Àmbits: Joventut                                 Tipologia: Planificació estratègica                                  Client: Ajuntament de Barberà del Vallès                  Tècnic/a: Oriol Alonso

Notícies relacionades

Tots els projectes

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.