Pla de Barris de Barcelona


Pla de Barris de Barcelona 2021-2024

Dinamització del procés participatiu previ a l'elaboració del Pla de Barris de Barcelona 2021-2024 a quatre barris: Raval, Poble-sec, El Besòs i Maresme. En concret, es van establir punts d'informació mòbil, es va fer sessions participatives reduïdes amb col·lectius i grups d'interès, així com es van recollir demandes de la ciutadania a través de la plataforma digital Decidim. A cada barri, residents i entitats van poder registrar les seves propostes directament. En total, es van recopilar més de 600 propostes ciutadanes per millorar els seus barris. 

Projecte realitzat

Data: 2020-2021                                                     Àmbito: Participació                               Tipologia: Espais i processos participatius                Client: Ajuntament de Barcelona        Tècnic/a: Hungria Panadero

Tots els projectes

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.