Espai de millora de salut mental
De la Diputació de Barcelona


Espai de millora de salut mental de la 

Diputació de Barcelona

Aquests espais de formació i capacitació, dirigits a professionals de la Salut Mental tant d'Ajuntaments com de Consells Comarcals, tenen l'objectiu d'oferir eines per a la implementació de millores a nivell local en salut mental: donant a conèixer experiències, compartint aprenentatges, dificultats, informacions rellevants i contrastar alternatives per a un abordatge efectiu.

En aquesta primera edició s'han realitzat quatre sessions focalitzades en: el model de recuperació de salut mental, les taules de salut mental com a espais de coordinació territorials, el benestar emocional i la figura del Referent en Benestar Emocional i els drets i estigmes en salut mental. Amb la col·laboració de persones expertes i entitats en cadascuna d'aquestes temàtiques, com la Federació de Salut Mental de Catalunya i Obertament.

Projecte realitzat

Data: 2022                                                 Àmbit: Polítiques i drets socials                             Tipologia: Formació i capacitació              Client: Ajuntament de Barcelona                                  Tècnic/aHungría Panadero

Tots els projectes

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.