Enquesta Bretxa Digital a Espanya 2022


Enquesta Bretxa Digital a Espanya 2022

Primer estudi a nivell estatal dedicat exclusivament a les bretxes digitals i la capacitació digital de la població espanyola. L'enquesta se centra en l'anàlisi de les desigualtats sociodigitals, l'exclusió digital i els efectes de la transformació digital en la societat. A més, es recull l'autopercepció de competències digitals, les actituds davant nous reptes tecnològics i les percepcions d'impacte de la pandèmia de la covid-19. L'enquesta es divideix en les tres dimensions d'anàlisi de la bretxa digital: accés, ús i aprofitament. Per cadascuna d'aquestes dimensions, s'estableixen eixos d'anàlisi clau per mesurar la inclusió/exclusió digital.

Projecte realitzat

Data: 2022                                                     Àmbit: Polítiques i Drets Socials                             Tipologia: Recerca social                                     
Amb el suport de: 
Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030                                         
Tècnic/a: Sandra Gómez i Maria Padró-Solanet

Notícies relacionades

Publicacions relacionades

Vídeos relacionats

 
 

​Presentació Enquesta Bretxa Digital

Tots els projectes

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.