Nova edició dels projectes de diversificació de persones usuàries en equipaments juvenils


Diversificació de persones usuàries d'equipaments juvenils a Manresa, Barberà del Vallès, Santa Coloma de Cervelló, Sentmenat i Tordera  

Seguim assessorant a l'estratègia per a la diversificació de la població usuària dels equipaments juvenils de la Diputació de Barcleona. Actualment, hem iniciat el disseny d'aquests projectes per a cinc municipis de la província de Barcelona: Barberà del Vallès, Manresa, Santa Coloma de Cervelló, Sentmenat i Tordera.

Les principals línies estratègiques s'enfoquen en arribar a un públic jove adult, amb major presència de noies i ampliant els perfils socials i culturals. L'objectiu és que els equipaments siguin utilitzats per persones en edats superiors als 16 anys, siguin espais paritaris i hi hagi diversitat de la població juvenil.

Actualment, els plans es troben en la fase de diagnosi per detectar reptes i oportunitats, tenint en compte els recursos disponibles dels equipaments. A partir de sessions amb persones joves i professionals dels espais, es dissenyarà a cada municipi un pla d'acció i s'implementarà conjuntament amb els professionals de joventut una estratègia per a la diversificació.

Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia ja vam dissenyar també per a la Diputació de Barcelona els planejaments estratègics per a la diversificació de persones usuàries d'equipaments juvenils de quatre altres municipis: Hostalets de Pierola, Moià, Puig-reig i Sant Feliu de Llobregat . També hem donat suport en l'elaboració de diferents plans d'usos d'equipaments juvenils i hem elaborat guia per a la Diputació de Barcelona per orientar la diagnosi dels plans locals de joventut.


A la recerca de les activitats extraescolars de Barcelona