Finalitza el pilotatge de l'eina d'autoavaluació per a projectes NOE


Experiències de noves oportunitats educatives proven l'eina d'autoavaluació de la Fundació en els seus projectes 

La prova pilot de la nova eina d'autoavaluació per a projectes de noves oportunitats educatives dissenyada per la Fundació Ferrer i Guàrdia va finalitzar amb una sessió conjunta el 25 d'octubre amb totes les organitzacions participants. A totes aquestes experiències se'ls van traslladar els principals resultats trobats en implementar el model i es van compartir bones pràctiques observades a les diferents iniciatives. 

Entre els aspectes positius, les aportacions de les organitzacions participants van concloure que és una eina útil, fàcil, àmplia i adaptable. Segons la seva experiència, permet adaptar-se perfectament a l'activitat dels centres de noves oportunitats. A més, ha suposat la introducció de millores a les organitzacions com el seguiment de la trajectòria a exalumnes i exalumnes. 

El pilotatge també ha mostrat els reptes i aspectes a millorar, com poden ser l'aclariment d'alguns indicadors d'avaluació, així com que l'eina permeti una gradualitat més gran en les respostes o que se'n modifiqui la temporalitat per comprovar la consecució dels objectius trimestralment. 

En aquesta prova pilot han participat 12 experiències dedicades a l'àmbit de les noves oportunitats educatives (NOE): Fundación Pioneros, Fundació Gentis, EM2O Barcelona, Fundació Intermèdia, Asociación Arrabal - AID, Noima - Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa, Institut Pere Barnils y Institut Vedruna Sagrats Cor del Ayuntamiento de Centelles, Escola de Segones Oportunitats de Sant Adrià del Besòs, Taller d'Oficis de Barcelona per a la Natura y Taller d'Oficis d'Espectacles i Indústries Creatives de Barcelona Activa, i la Escuela de Reingreso Padre Hurtado de la Fundación Súmate

Després de finalitzar aquest test real amb experiències, des de la Fundació Ferrer i Guàrdia està previst fer millores a l'eina d'autoavaluació i elaborar una guia pràctica perquè qualsevol organització pugui implementar-la en la seva activitat. Amb aquest projecte, es pretén instaurar una cultura avaluativa en aquest sector estratègic a l'abordatge de l'abandonament educatiu prematur. 

El reconeixement dels itineraris educatius no lineals o discontinus

Les persones joves que no tenen una trajectòria educativa lineal i que interrompen els seus estudis, sovint són estigmatitzades o minusvalorades per la societat. Flexibilitat i reconèixer la diversitat d'itineraris, incloent-hi els discontinus o no lineals, és un dels objectius de la jornada que organitza la Fundació Ferrer i Guàrdia el pròxim 16 de novembre amb la finalitat de destacar projectes de noves oportunitats educatives. Amb el títol "Repensar les trajectòries educatives: respostes des de les iniciatives del territori", s'abordarà aquest fenomen des de la vessant de l'orientació i les experiències per part de l'administració i el Tercer Sector social.  

Subscriu-te a la nostra newsletter

Posa't al dia de totes les nostres novetats, publicacions i esdeveniments.