A la recerca de les activitats extraescolars de Barcelona


A la recerca de les activitats extraescolars de Barcelona: mapeig per a la política de tardes de l'ajuntament

La Fundació Ferrer i Guardia ha iniciat una prospecció de les activitats extraescolars de Barcelona. L'objectiu és elaborar un mapeig pels serveis educatius de l'Ajuntament del conjunt d'extraescolars que es realitzen a la ciutat: la seva tipologia, distribució territorial i la franja poblacional de la infància i l'adolescència a qui es dirigeix.

Aquesta actuació és una diagnosi prèvia per desenvolupar la política de tardes del consistori que vol aconseguir que cada nen o nena de la ciutat pugui gaudir de dues tardes d'activitats extraescolars. L'estratègia s'orienta a nens, nenes i adolescents en edats compreses entre els 3 i els 16 anys amb prioritat per qui es troba en situació de vulnerabilitat i que viuen en barris amb menor oferta d'activitats fora de l'escola.

En aquest mapeig elaborat per la Fundació es vol incloure totes les activitats no esportives: artístiques-culturals, científic-tecnològiques, d'idiomes i de suport educatiu i aprofundiment. Aquest repositori de les extraescolars es realitzarà a partir d'una investigació extensiva dirigida a tota mena d'organitzacions: entitats, empreses, acadèmies, escoles, instituts, biblioteques, centres cívics, etc.

Les activitats extraescolars són un element més a l'educació. Assolir la igualtat d'oportunitats també fora de l'escola és una via per avançar cap a l'equitat i l'èxit educatiu. Aquesta base de dades d'activitats de Barcelona permetrà desenvolupar polítiques públiques amb major incidència.


Els efectes de la pandèmia en la joventut de l'Alt Empordà