Destaquem

L'IASPP ha elaborat l'informe Propostes per a la millora dels procediments d’adjudicació de subvencions de les Administracions Públiques en l’àmbit d'atenció a les persones, encarregat per la Taula d’… (llegir més...)

{CBImageScale field: portada;width: 150;open: true;background-color: #ffffff;} L’estudi “Hàbits i pràctiques de joc de la població jove a Catalunya” representa la primera rece…
(llegir més...)

Aquest encàrrec emana del conveni de col·laboració entre la Lliga per la Laïcitat i l’Ajuntament de Barcelona. A partir d’entrevistes hem recollit quins són els discursos que fan responsables pol…
(llegir més...)

L’investigador de la IASPP, Jesús Sanz, ha estat el coordinador del monogràfic sobre joves i laïcitat de la Revista Estudios de Juventud que publica l’Injuve. L’Injuve va fer l’encàrrec a la Fund…
(llegir més...)