Segurnet
Infants i joves davant les noves tecnologies. Bretxa i educació digital.


Pràcticament la totalitat de les persones joves es connecten diàriament a Internet i tenen un bon coneixement dels dispositius i el programari, però això no vol dir que sàpiguen fer-ne un bon ús adequat i responsable. 


Segurnet analitza l'ús de les TIC per part dels joves, el seu impacte en les desigualtats socials i en les bretxes digitals. 


L'estudi proposa dues guies per educar sobre les eines digitals i el seu aprofitament. Una adreçada a docents per aprofundir en les interaccions de les persones joves a Internet i una altra amb recursos per treballar a l'aula.  


VEURE INFORME    VEURE GUIA   VER RECURSOS