ParticipaTIC 2023
Construint la ciutadania digital des de la perspectiva d'adolescents i joves a través de la promoció i defensa dels drets en l'entorn digital


ParticipaTIC 2023 analitza l'estat actual dels drets de la infància, adolescència i joventut en l'àmbit digital a Espanya, seguint la feina prèvia de la Fundació Ferrer i Guàrdia. El seu propòsit és identificar, examinar i sistematitzar els drets d'aquests grups demogràfics, oferint una radiografia detallada dels drets digitals.

 

L'estudi aborda els impactes de la transformació digital en la promoció i protecció d'aquests drets, així com les seves connexions amb les desigualtats sociodigitals. En última instància, cerca identificar reptes i possibles vulneracions per a orientar polítiques públiques que garanteixin els drets de la infància, adolescència i joventut. 



VEURE INFORME EXECUTIU    VEURE INFORME COMPLET

IR AL PROYECTO