Les activitats d'estiu a l'esplai i l'escoltisme


A les activitats d'estiu es destinen tots els esforços per aconseguir que sigui la millor experiència educativa de l'any. Aquest llibre aporta recursos per facilitar la seva preparació i planificació. 


Les activitats d'estiu són eines pedagògiques molt importants que ens permeten treballar els objectius educatius del nostre programa anual: el treball en grup, la sensació de llibertat, el contacte amb l'entorn i la natura, l'augment de les relacions personals, el descans i el distanciament amb la rutina, en definitiva, el creixement personal a la vegada que el col·lectiu.



LLEGIR