Laïcitat en xifres 2024


Laïcitat en xifres 2024 és una radiografia sobre la religiositat i secularització a Espanya i Catalunya. Recopila i analitza les adscripcions de consciència i pràctiques religioses de la població, així com les seves implicacions en els àmbits educatiu, tributari i social.  


Aquesta 2024 es publica la XIII edició de l'estudi, la qual cosa ens permet oferir una visió detallada de l'evolució de les creences de la població, subratllant la importància de la laïcitat com a principi democràtic fonamental per garantir la llibertat de consciència i la igualtat de tracte.

VEURE EN LÍNIA