La Bretxa digital i l'administració digital en Espanya 2023


En aquest informe presentem les primeres dades estatals que vinculen una anàlisi de les bretxes digitals en relació a les competències i l'administració digital. 


Considerem clau aprofundir en l'accés, ús i aprofitament de l'administració digital segons els perfils d'inclusió digital de la població espanyola, per a conèixer la posició de la ciutadania en la seva implantació, els avantatges i inconvenients de la tramitació digital per als perfils, o les necessitats específiques de les persones vulnerables digitals.