Iniciatives que treballen per la presència de les dones en els itineraris STEM


Aquesta recerca analitza els condicionants del desplegament de projectes de foment de l'accés de les dones als itineraris STEM a Catalunya, les variables d'especialització i el finançament dels projectes. L'estudi es vincula al Pla Dona TIC de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'incrementar la ràtio de dones en el sector de les tecnologies digitals. 


La publicació ha generat una base de dades pròpia amb 74 iniciatives STEM a nivell estatal, més d'una cinquantena d'aquestes ubicades a Catalunya. 


Portada de l’estudi: “Estereotips formatius i segregació ocupacional: factors relacionats amb la bretxa de gènere i les seves conseqüències en l’ocupabilitat de les dones. Iniciatives que treballen per la presència de dones en els itineraris STEM”. Autor: Fundació Ferrer i Guàrdia.

VEURE INFORME    ANAR AL PROJECTE