El Finançament de les Entitats del Tercer Sector d'Acció Social
Transformació i millora de les fonts de finançament


Aquest estudi és una iniciativa pionera en l'abordatge de finançar la tasca vital del Tercer Sector d'Acció Social (TSAS). Són múltiples les complexitats d'aquest desafiament, atesa la  diversitat de les entitats.  
 
En un context econòmic i social en constant evolució, l’estudi ofereix una visió detallada dels reptes i oportunitats i proporciona recomanacions pràctiques per reforçar la sostenibilitat del TSAS. Això inclou la preparació per a possibles reduccions en la despesa pública i la necessitat de diversificar les fonts de finançament, així com adaptar-se a la transformació digital.