Bretxes Digitals i Educació
Usos de les TIC en l'aprenentatge, usos socials de pantalles i xarxes i noves bretxes digitals


La implantació de les TIC a les escoles sense mesures d'acompanyament a l'alumnat per garantir l'accés i l'ús igualitari, acaba produint més desigualtats. 


L'estudi analitza les diferents dimensions de la bretxa digital que afecta infància i joventut, i la incorporació de les TIC al sistema educatiu i a l'educació digital que s'imparteix. 


La publicació inclou una radiografia de les desigualtats digitals i el seu deteriorament durant el confinament per la pandèmia. 


VEURE INFORME