Bretxes Digitals
Noves expressions de les desigualtats


El coneixement recopilat durant anys per la Fundació sobre polítiques digitals, presenta aquest article com a aproximació teòrica a les diferents dimensions de la bretxa digital


S'analitzen les principals dades existents al voltant de la bretxa digital i es proposen mesures a desplegar per les diverses administracions públiques per fer front als reptes actuals i futurs.     VEURE EN LÍNIA (CATALÀ)