Actívate 2023: Avaluar els projectes de noves oportunitats educatives
Construcció col·laborativa d'un model d'avaluació


Hem impulsat el desenvolupament d'una eina per a l'autoavaluació d'experiències d'innovació social en el camp de les noves oportunitats educatives que serveixi per a treballar en la seva millora contínua i a incrementar la seva eficàcia i impacte.

Aquesta guia s'ha concretat a través del treball desenvolupat en 2022 i 2023, en el qual han col·laborat i aportat 33 persones expertes, 11 entitats i 45 persones joves. Es tracta d'un model de simple implementació, fàcil d'integrar en els diferents projectes de noves oportunitats educatives.


 VEURE GUIA    VER INFORME