Actívate 2022: Avaluar els projectes de noves oportunitats educatives
Construcció col·laborativa d'un model d'avaluació


L'informe Actívate 2022 presenta una eina d'avaluació per a la millora dels processos d'orientació i acompanyament dels projectes de noves oportunitats educatives.


La finalitat de l'estudi és millorar l'eficàcia i l'impacte d'aquests projectes a través de l'anàlisi de resultats, a la vegada que es legitimen els processos i s'avança en la transparència. 


A partir d'una construcció col·laborativa amb persones expertes i experiències del sector, es detallen les característiques del model d'avaluació, així com s'especifiquen les dimensions a abordar per desenvolupar una avaluació integral en aquest tipus d'iniciatives d'innovació social. 


VEURE INFORME    VEURE GUIA