Activa't 2020: Les Escoles de Segona Oportunitat
Les figures i els processos d'orientació en els itineraris formatius no lineals


Estudi centrat en la dimensió orientadora de les Escoles de Segona Oportunitat acreditades a Espanya i en la seva funció per atendre a les persones amb trajectòries de desafecció escolar i abandonament. 


L'Informe Activa't 2020 engloba els elements centrals en els itineraris de l'etapa postobligatòria. Descriu el fracàs i abandonament escolar prematur, analitza els diferents dispositius de segona oportunitat i conceptualitza els processos d'orientació i la figura de l'orientador/a.


En aquesta recerca s'examinen els impactes de la crisi de la pandèmia en els centres de segones oportunitats, així com es plantegen els reptes de futur.  


VEURE INFORME    VEURE RESUM EXECUTIU