Pla Comarcal de prevenció de consum de drogues i ús abusiu de pantalles d’Osona


Pla Comarcal de prevenció de consum de drogues 
i ús abusiu de pantalles d’Osona​


La Fundació Ferrer i Guàrdia ha donat suport a l'elaboració del Pla Comarcal de prevenció de consum de drogues i ús abusiu de pantalles d'Osona, elaborat per la Diputació de Barcelona. L'objectiu del Pla és vertebrar i consolidar les polítiques i la xarxa de prevenció ja existents a la comarca. Defineix nous eixos i objectius estratègics, així com accions concretes de prevenció per al període 2024-2027. 

 Per primera vegada, el Pla comarcal no només es centra en el consum de substàncies, sinó que introdueix objectius i actuacions específicament adreçades a abordar els usos problemàtics de pantalles, donant resposta així a les demandes de diferents actors del territori. Es dirigeix, especialment, a donar suport a tots els municipis d'Osona, especialment els que tenen menys de 20.000 habitants i que no disposen d'un pla d'addiccions.

Projecte realitzat

Data: 2023                                                     Àmbit: Polítiques i Drets Socials                                  Tipologia: Planificació estratègica                                    Client: Diputació de Barcelona                  
Tècnico/a: Sandra GómezMaria Padró-Solanet

Publicacions relacionades

Tots els projectes

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.