Consell municipal d'Infància i Adolescència de Terrassa


Consell Municipal d'Infància i Adolescència 

de Terrassa

El Consell Municipal d'Infància i Adolescència de Terrassa (CMIAT) és un espai consolidat on nens i nenes participen en projectes i en la presa de decisions del seu municipi. En el cas de Terrassa, hi ha sis consells, un per cada districte de la ciutat. La gestió i la dinamització d'aquest espai participatiu consisteix en trobades mensuals on es desenvolupen projectes, l'encàrrec dels quals reben per part de l'Ajuntament. Les temàtiques de les iniciatives sempre tenen relació amb les necessitats i/o interessos de nens, nenes i adolescents com poden ser l'emergència climàtica, la igualtat de gènere o els espais de joc infantils. 

Projecte realitzat

Data: 2020 - actualitat                             Àmbit: Participació                                               Tipologia: Processos i espais participatius           Client: Ajuntament de Terrassa                                  Tècnic/a: Mònica Vila

Notícies relacionades

Els consells d'Infància i Adolescència de Terrassa i Sant Joan Despí comencen nou curs

Els consells d'Infància i Adolescència de Terrassa i Sant Joan Despí recuperen la presencialitat


Reactivem la participació infantil a Terrassa i Sant Joan Despí a través dels consells d'infància i adolescència

Tots els projectes

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.