Consell d'Infància i Adolescència de Sant Joan Despí


Consell d'Infància i Adolescència de Sant Joan Despí

Dinamització i gestió de la secretaria tècnica del Consell d'Infància i Adolescència de Sant Joan Despí per tal que desenvolupi la seva activitat i es converteixi en un espai on vehicular la participació infantil del municipi. En el cas d'aquesta localitat, es dinamitza un consell d'infants amb representants de 5è i 6è de primària i un consell d'adolescents integrat per estudiants de 1r i 2n d'ESO. Es realitzen trobades quinzenals i es treballen temàtiques i projectes segons els seus interessos i necessitats com poden ser el canvi climàtic, la igualtat de gènere o la mobilitat. 

Projecte realitzat

Data: 2019 - actualitat                                               Àmbit: Participació                                
Tipologia: Espais i processos participatius               Client: Ajuntament de Sant Joan Despí                     Tècnic/a: Mònica Vila

Notícies destacades

Tots els projectes

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.