Reactivem la participació infantil a Terrassa i Sant Joan DespíReactivem la participació infantil a Terrassa i Sant Joan Despí a través dels consells d'infància i adolescència 


La participació infantil en els municipis ha reprès la seva activitat, malgrat la pandèmia de la covid-19, a través dels consells d'infància i adolescència. Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia estem dinamitzant aquest curs els consells de Sant Joan Despí i Terrassa de forma telemàtica. Es tracta d'espais consolidats on nens i nenes poden intervenir en decisions dels seus municipis que els afecten directament amb projectes que treballen al llarg de l'any, però que la situació epidemiològica ha obligat a replantejar moltes de les activitats presencials.

El Consell Municipal d'Infants i Adolescents de Terrassa (CMIAT) va aturar la seva activitat a causa de la pandèmia i es va iniciar de nou durant el mes de novembre. Per aquest motiu, s'ha continuat amb l'encàrrec del curs anterior amb l'objectiu de fer una campanya de sensibilització sobre residus i reciclatge i sobre camins escolars i mobilitat sostenible. Excepcionalment, en el nou curs no s'han fet eleccions i s'han mantingut la majoria de representants escolars de l'any passat amb la incorporació de voluntaris. La Fundació estem dinamitzant les sessions mensuals dels sis consells de districte de la ciutat. Actualment, s'han celebrat tres trobades del CMIAT i ja s'estan treballant les diferents propostes per dur a terme la campanya de sensibilització. Entre les idees formulades pels nens, destaquem l'organització d'una jornada presencial a la riera per recollir residus, la composició d'un rap amb la col·laboració d'un artista de Terrassa o la creació d'un mapa virtual on consten els punts problemàtics dels camins escolars

Els Consells d'Infants i Adolescents de Sant Joan Despí han pogut mantenir la seva activitat durant tots els mesos de pandèmia amb sessions telemàtiques. Des de la Fundació gestionem la secretaria tècnica i acompanyem aquest òrgan de participació infantil des de fa dos anys amb trobades quinzenals. Els consells d'aquest curs es va constituir el novembre, on ens vam acomiadar dels representants que acabaven mandat i donàvem la benvinguda als recentment escollits. Tant en el consell d'infants com en el d'adolescents, ja s'han triat quines seran les propostes a desenvolupar fins al juny de 2021. Les principals actuacions se centraran a donar-se a conèixer, en com evitar les fake news, en la validació de propostes del canvi climàtic. També continuaran avançant en la tasca iniciada el curs anterior sobre la reducció de residus i reciclatge, així com les activitats sobre la igualtat de gènere. 

Des de la Fundació tenim una àmplia experiència en la dinamització d'aquests espais que vehiculen la participació infantil. En cursos anteriors, vam constituir amb èxit els consells d'infància de Piera, Carme i Balsareny. També vam reactivar consells com el de Premià de Mar. L'objectiu és que nens, nenes i adolescents puguin exercir els seus drets com a ciutadans i puguin tenir capacitat de decisió en aquells temes que els afecten.