Les demandes d'infància i adolescència per a la Carta Catalana de Drets Digitals
16/05/2023


Més acompanyament i seguretat: principals demandes de la infància i adolescència de Catalunya per a la Carta de Drets Digitals 

La infancia y la adolescencia expresa la prioridad de garantizar la seguridad, la autonomía y el desarrollo adecuado en el entorno digital, que se plasma en la Carta Catalana dels Drets Digitals de la Infància i l'Adolescència. Se trata de un informe promovido por la Secretaría de Políticas Digitales de la Generalitat de Catalunya, elaborado por la Fundación Ferrer Guardia, que recoge las voces de niños, niñas y adolescentes en el marco de la “Carta catalana para los derechos y responsabilidades digitales”.  

El documento fue presentado el pasado viernes 12 de abril El document va ser presentat el passat divendres 12 d'abril en un acte al Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya. L'acte va comptar amb les intervencions de Liliana Arroyo, directora general de Societat Digital, Maria Padró-Solanet, investigadora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, i amb estudiants de tres instituts participants: IE Antaviana, IE Teresa Altet i IE Costa i Llobera.    

L'informe es va fer amb la participació de gairebé 750 alumnes d'entre 7 i 17 anys de 18 centres públics de totes les diferents vegueries de Catalunya. Amb una metodologia qualitativa, es va permetre als participants expressar lliurement les seves actituds, valors i percepcions sobre les seves experiències digitals, l'ús de tecnologies i el grau d'acompanyament per persones referents.   

Aquest estudi participatiu és pioner a Europa perquè, per primera vegada, s'incorpora la implicació de la pròpia infància i adolescència en la futura elaboració d'un instrument per a la protecció dels seus drets digitals.   

 

Acompañamiento y capacitación para superar brechas 

L'informe revela que les condicions de capacitació digital varien àmpliament segons l'entorn familiar, generant desigualtats en la participació de la infància i l'adolescència en la societat digital. Alhora, aquestes influeixen en el desenvolupament de vocacions en l'àmbit tecnològic.  

Els resultats mostren que la infància i adolescència catalana tenen consciència de l'entorn digital, dels riscos i oportunitats que conté, així com de la necessitat d'una capacitació i acompanyament no restrictiu que els permeti adquirir esperit crític per viure plenament el fet digital amb autonomia i confiança.     

También se evidencia que existen brechas sociodigitales relacionadas con la edad, el género, el nivel socioeconómico y socioeducativo de las familias y el eje urbano/rural, las cuales se cruzan para crear nuevas brechas. Estas desigualdades se manifiestan en las dimensiones de acceso, uso y aprovechamiento de dispositivos digitales, así como al acompañamiento recibido.  

 

Identidad digital y acceso universal a dispositivos digitales 

A partir de les seves aportacions, la "Carta de Drets Digitals de la Infància i l'Adolescència" proposa diversos drets bàsics. Entre ells, es destaca la necessitat de disposar d'una identitat digital, un major acompanyament adequat a l'edat, garantir la seguretat i protecció a la xarxa, i assegurar l'accés a Internet i a dispositius digitals, independentment dels recursos econòmics familiars.  

Aquesta iniciativa busca orientar les polítiques públiques i les actuacions dels agents educatius amb l'objectiu d’apoderar els infants i adolescents perquè puguin desenvolupar-se amb autonomia, criteri i seguretat en l'àmbit digital.