La inclusió online en l'Informe Societat Digital a Espanya


La inclusió a les xarxes: la nostra visió en l'Informe Societat Digital a Espanya 2023 de la Fundació Telefònica

La ràpida transformació digital de la societat espanyola en els darrers anys ha evidenciat les desigualtats sociodigitals de la ciutadania. Si no s'atenen, aquestes diferències en el plànol online acabaran repercutint en el món offline.

En aquesta línia s'orienta l'article escrit per Hungria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, en l'Informe Societat Digital a Espanya 2023 de la Fundació Telefònica. Amb el títol, "Les desigualtats sociodigitals i els efectes de la transformació digital de la societat espanyola", reivindica les tecnologies digitals com a bé social per afavorir la inclusió a les xarxes de tota la ciutadania.

Com explica Panadero, l'exclusió digital es influïda per factors com el sexe, l'edat, la renda i el nivell educatiu. És una de les conclusions del recent estudi publicat per la Fundació "Enquesta de la Bretxa Digital a Espanya 2022". Un dels principals resultats és que el 18% de la societat espanyola se sent exclosa digitalment.

Per promoure i protegir els drets digitals de la població, així com avançar cap a una ciutadania digital crítica, en l'article es recomana atendre les tres dimensiones de les bretxes digitals: l'accés, l'ús i l'aprofitament.


Una radiografia de la transformació digital

L' Informe Societat Digital a Espanya és una radiografia del procés de transformació tecnològic del país. L'estudi recull les principals tendències de l'ecosistema digital i els seus efectes en la població. A més, inclou la visió d'onze persones expertes en digitalització i noves tecnologies.  

La publicació va ser presentada el passat 25 d'abril amb la participació de Diana Morant, ministra de Ciència i Recerca, i Sergio Oslé, conseller delegat de Telefònica Espanya.