Els drets digitals d’infància i joventut a ParticipaTIC 2023


ParticipaTIC 2023 es proposa identificar els reptes per garantir els drets digitals d’infància i joventut

Les noves generacions cada vegada estan més interconnectades amb les tecnologies digitals. Les seves vides quotidianes s’entrellacen amb les pantalles a mesura que creixen. Però sense capacitació digital ni acompanyament, les desigualtats sociodigitals impacten de ple en els seus drets, especialment en el cas d’aquelles persones més vulnerables o amb menys capital sociodigital. Malgrat la rellevància d’aquest fenomen, però, comptem amb poques fonts que explorin en profunditat els efectes de les desigualtats sobre els drets digitals d’adolescents i joves.

La recerca ParticipaTIC 2023 pretén dibuixar un mapa sobre els drets digitals de la infància, l’adolescència i la joventut a Espanya. En aquest estudi es vol analitzar les implicacions de la bretxa digital, així com identificar els reptes i amenaces en la protecció i provisió d’aquests drets. La investigació en aquest camp, també vol plantejar orientacions i exposar casos de bones pràctiques a partir d’experiències d’èxit que puguin servir per desenvolupar programes i polítiques més efectives per la construcció d’una ciutadania digital crítica i inclusiva.

A l' anterior edició de ParticipaTIC es va posar el focus en el dret a la participació de la infància, l’adolescència i la joventut en l’entorn digital. Amb la col·laboració d’adolescents, joves i professionals d’entitats i projectes participatius, es va construir una metodologia d’avaluació i es van generar propostes per abordar les bretxes digitals d’aprofitament a través de la participació online.


Desenvolupament, identitat, cultura i participació

Per tal d’identificar els drets digitals d’infància i joventut, així com els reptes que els envolten, s’han realitzat quatre grups de discussió amb persones professionals i acadèmiques de tot l’Estat. Durant els mesos de juny i juliol, s’han abordat les següents dimensions: desenvolupament i entorn; privacitat i identitat; cultura, educació, oci i joc; i participació.

En aquestes sessions han participat quinze organitzacions: Centro de Internet Segura – UCM , Arget – URV, Universitat de Sevilla, Universitat de València, Asociación Profesional Española de la Privacidad, UNICEF, Plataforma de Infancia, ECOM, Accem, Fundación Esplai, Xnet, Arsgames, Fundación Diagrama, DonesTech y Artefinal Studio.

La propera fase de l’estudi comptarà amb grups de discussió amb infants i joves d’arreu de l’estat, així com grups enfocats a la ciutat de Barcelona amb persones professionals i acadèmiques, docents, famílies i adolescents. A partir de les dimensions dels drets digitals treballades amb les persones expertes en la primera fase, es validaran els resultats per part d’infants i joves, i es focalitzarà la diagnosi en el cas de Barcelona.