Dia Internacional de la Dona: visibilitzem les desigualtats!


Dia Internacional de la Dona: visibilitzem les desigualtats! 

L’horitzó de la igualtat de gènere encara queda molt lluny. Aquest 8M, Dia Internacional de la Dona Treballadora, volem denunciar totes aquelles desigualtats que afecten les dones i que, sovint, no són tan conegudes. 


Bretxa digital de gènere 

L’àmbit digital reprodueix i amplifica les desigualtats existents. En l' estudi sobre Bretxa Digital a Espanya de la Fundació, vam comprovar que les dones tenen un accés i un ús menor de les tecnologies digitals que els homes. Aquesta diferència és encara més evident en les persones grans: 1 de cada 3 dones majors de 65 anys mai ha utilitzat Internet. 

Els rols i estereotips de gènere reforcen la bretxa digital entre homes i dones. Quan vam preguntar sobre autopercepció de les habilitats tecnològiques (en una escala de 0 a 10), elles es puntuen de mitjana en un 5,4 mentre que els homes ho fan en un 6,1.


Falten referents femenins en el sector STEM

Si anem a buscar les causes, ens trobem que existeix una construcció de gènere que determina en gran mesura la divisió sexual del treball. Segons l' estudi sobre itineraris ocupacionals, el sector STEM és un dels més masculinitzats, únicament hi ha un 35% de dones. Si s'observen les dades de les carreres universitàries també es repeteixen aquestes desigualtats: només un 13,2% de de l’alumnat d’informàtica són dones. En canvi, les dones són la gran majoria en humanitats i ciències socials (60%), així com en estudis d’arts (75%).  

Aquesta segregació de gènere genera una manca de referents femenins en el sector STEM que, a la vegada, reforça els estereotips que influiran en la trajectòria formativa i laboral d’infants i joves. La retroalimentació d’aquests factors amplifica les desigualtats en qüestions com la bretxa salarial i digital.


Menys oportuntiats per les noies que abandonen els estudis

L’abandonament escolar prematur afecta en major mesura als nois, però això ha fet que durant molt de temps els recursos formatius i de segones oportunitats s’oblidessin de les noies. A partir de la publicació On són les noies que abandonen?, estudi encarregat per la Diputació de Barcelona a la Fundació, hem vist com les noies que abandonen els estudis ha passat del 9,9%, en l’any 2021, al 14,2% el 2022.

Però no acabar estudis postobligatoris té unes conseqüències més greus per les noies. Es tradueix en més precarietat amb una taxa d’atur més alta que els nois i uns ingressos menors. Una vegada abandonats els estudis, les noies tenen menys oportunitats d’accedir a recursos de noves oportunitats educatives que s’orienten al públic masculí en la seva oferta.


Desigualtats i violències que comencen molt d'hora

L’experiència de la Fundació en el territori en matèria de joventut ens ha permès observar com les generacions més joves ja presenten grans diferències de gènere. 

A partir de plans locals de joventut desenvolupats en diferents municipis, amb la participació de persones majoritàriament entre els 12 i 18 anys, hem observat com les noies participen menys en la vida associativa: 6 de cada 10 noies no participen en cap entitat, club o grup informal; mentre que els nois que no participen són 4 de cada 10.

La salut mental de les dones joves està al límit. En les enquestes a la població jove de diferents municipis, un 81% de les noies declaren haver presentat ansietat, estrès o altre tipus de malestar psicològic en els darrers anys. A més, les noies que en les darreres setmanes s’han sentit tristes, deprimides o nervioses, són el doble que els nois. 

I una última dada preocupant, la violència sexual contra les dones es manifesta cada vegada més aviat. Quan preguntem a les persones joves, en edats entre els 12 i 18 anys, més de la meitat de les noies (un 54,3%) afirma haver patit o presenciat situacions d’assetjament sexual. En el cas dels homes, es tracta d’un 26,2% que ha vist o patit aquest tipus d’agressió. .


Coneixement per actuar i canviar les desigualtats socials

Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia creiem que la primera passa per canviar les coses és visibilitzar el problema. Reconèixer com les desigualtats de gènere són presents en multitud d’àmbits, ens permet actuar per cercar solucions per assolir aquesta igualtat. 

A partir de la generació de coneixement ja sigui a través d’estudis propis o suports en el territori, la Fundació vol contribuir en la lluita per una societat igualitària entre homes i dones, tant objectivant la realitat com plantejant propostes d’actuació i d’incidència.