Joves i tecnologia: el futur és un desafiament del present
Per Anna Inglés

Joves i tecnologia: el futur és un desafiament del present 

Anna Inglés 

Co-coordinadora de la Oficina Técnica del Canòdrom - Ateneu d'Innnovació Digital i Democràtica i membre de la cooperativa Colectic.


Quan penses en els joves, creus que ho saben tot sobre tecnologia? Creus que són nadius digitals i, per tant, porten incorporat el coneixement sobre les eines i les xarxes que habiten? Creus que saben trobar amb èxit tot el que necessiten a la xarxa? Realment saben els joves més que la resta pel que fa a tecnologia? Ho creuen ells mateixos? 

Totes aquestes creences es basen en una percepció sobre certes habilitats, però
la realitat ens diu altres coses.

A més, sabem que als joves els preocupen els seus drets digitals. Reclamen seguretat i privacitat a la xarxa, la capacitat de tenir bons dispositius i connexions que els permetin una interacció satisfactòria, i fins i tot un bon acompanyament. Drets i responsabilitats que es revelen a la Carta de drets i responsabilitats digitals dels infants i joves publicada per la Generalitat de Catalunya a través del treball de la Fundació Ferrer i Guàrdia (Ferrer i Guàrdia, 2022). 

Hem de protegir i garantir aquests drets i responsabilitats digitals que tenim amb els joves, especialment si volem una
Ciutadania Digital activa i participativa

Aquestes preocupacions són rellevants, ja que estan estretament relacionades amb les diferents bretxes digitals diagnosticades: de coneixement, d'accés, d'ús o qualitat dels usos (Generalitat de Catalunya, 2022). Això ens assenyala les vulnerabilitats a les quals hem de prestar més atenció en abordar l'educació digital dels joves i com afronten les tecnologies. 

També cal tenir una
mirada crítica en assumptes digitals que ens permeti detectar biaixos en les eines que utilitzem i continguts que visitem. Biaixos de gènere, discriminació per qualsevol circumstància, com l'origen, o fins i tot qüestions ètiques, que vulneren la seguretat i privacitat de les persones en l'espai virtual que habiten.  

Les dades dels nostres joves cauen en mans de
grans empreses (grans corporacions com Google, Meta, etc.), que ofereixen solucions tecnològiques a canvi de gestionar, emmagatzemar, analitzar i utilitzar la informació que generen, així com la seva trajectòria estudiantil, coneixements o interessos. Aquestes solucions no són sobiranes ni respectuoses amb les seves dades, la seva privacitat o la seva seguretat. Però, són conscients els joves que és així? Ho som la resta de la societat? 

Una metàfora que ens ajuda a entendre aquesta paradoxa és la següent: 

Quan ens donen un llapis per primera vegada, aprenem ràpidament com agafar-lo i fer garabats. A poc a poc, i amb acompanyament, aprenem a agafar-lo de manera adequada i a escriure les primeres lletres, paraules i frases. A mesura que aprenem, incorporem normes ortogràfiques i lingüístiques, i fins i tot aquelles persones que tenen més domini són capaces de fer poesia utilitzant figures més elaborades. 

En l'àmbit digital, les persones agafen el telèfon o l'ordinador i aprenen, amb estímuls i recompenses a base de llum i so, a usar-los més o menys ràpidament. Però és a través d'un bon assessorament que podrem aprendre a protegir la nostra identitat, a ser crítics amb la informació que trobem, a identificar vulnerabilitats, a ser persones creadores de continguts o capaços de desenvolupar eines digitals. En definitiva, amb un bon acompanyament i aprenentatge podrem arribar a fer poesia.  

S'hauria de poder garantir un
acompanyament adequat en cada etapa del desenvolupament cognitiu, així com de les capacitats i competències que pot desenvolupar l' individu en relació amb la tecnologia. Aquest acompanyament ha de ser conjunt i uniforme en les diferents esferes de la vida: l'àmbit educatiu, formal i no formal i l'àmbit familiar. Precisament per això, cal que les persones adultes també hagin après i siguin conscients de les possibles vulnerabilitats. Per poder transmetre les oportunitats i els riscos als qui acompanyen. Per tant, és una tasca que travessa tota la societat. 

Cal tenir en compte que
no tots tenen accés a un dispositiu (ordinador o telèfon) que els permeti una connexió i navegació adequades per als usos que volen realitzar. Una vegada més, un biaix socioeconòmic afecta el desenvolupament de la ciutadania. Seria bo comptar amb espais on es pugui garantir l'accés a dispositius i la seva connexió a la xarxa, facilitant, per exemple, la possibilitat de seguir classes virtuals o la comunicació entre iguals. Garantir una xarxa de connexió segura per a la ciutadania podria ser una altra forma d'abordar la reducció de les bretxes i els biaixos, així com els riscos d'exclusió. 

També prestem especial atenció a
qüestions culturals. En un món globalitzat on veiem com, per exemple, les persones que fugen de conflictes i viatgen a altres països a la recerca d'asil o simplement d'un futur millor, ho fan aferrats a un dispositiu mòbil. L'esfera digital és la que els garanteix el contacte i la comunicació amb els altres. Tanmateix, quan arriben a un nou país, les barreres lingüístiques i culturals, en un sentit ampli, poden ser motiu d'exclusió social i digital. No entendre l'idioma de les pàgines en què es realitzen tràmits, no comprendre la iconografia, els significats o la forma de presentar la informació són exemples del que pot esdevenir un factor d'exclusió digital i, en conseqüència, social, que hauríem de poder mitigar o acompanyar facilitant l'accessibilitat.

Una via per reduir els
biaixos de gènere, classe o origen passa per la inclusió de totes les persones, atenent les seves diversitats, en la creació i conceptualització d'eines, continguts, jocs i espais digitals. Per aquesta raó, el foment de les curses i vocacions STEAM és un dels pilars més importants per reduir aquests biaixos. Aconseguir que les adolescents i joves siguin les creadores de les xarxes del futur és un desafiament del present. A més, si són partícips de la seva creació, seran més conscients dels seus usos i mancances. 

Avui dia ens trobem
davant d'una nova revolució, la de la Intel·ligència artificial que és alhora una oportunitat i una amenaça. Es tracta de la Intel·ligència col·lectiva que totes les persones han bolcat en forma d'informació i dades a la xarxa i que ara està al servei dels qui entrenen els algoritmes, els fan preguntes i gestionen el seu contingut i resultats. És un bon moment, per tant, per preparar-se per a futurs treballs vinculats a aquestes tecnologies emergents i ser crítics, més que mai, i responsables. 

S'obre un món de
possibilitats i oportunitats i, alhora, creix la necessitat de prendre consciència de l'ètica, els riscos i la seguretat que han de prevaler en abordar, resoldre i desenvolupar els desafiaments que ens planteja la tecnologia actual i futura, per garantir els drets i responsabilitats digitals de tota la ciutadania. Un desafiament que també estarà en mans de les joves d'avui.

                                                                                            

La Fundació Ferrer i Guàrdia és entitat sense ànim de lucre que, des del 1987, treballa en la investigació, l'assessorament i el disseny de polítiques públiques per fomentar l'emancipació i la participació ciutadana activa i crítica.  


Compateix l'article!

Aquest article forma part del projecte

 

ParticipaTIC

Altres articles 

Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.