equipaments-juvenils-bcnL’any 2006 la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia presentava l’estudi “Els locals de les entitats juvenils i els equipaments municipals per a joves a la ciutat de Barcelona”, set anys després la Regidoria d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona torna a confiar-nos la tasca de renovació de la diagnosi i d’elaboració de propostes per a la revisió del Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona.

En aquest estudi diagnosticarem quina és la realitat actual dels locals de les entitats juvenils i quina és la presència de joves als equipaments municipals, entre molts altres indicadors.