Imprimeix

El seminari "Joves i Participació en els afers públics", organitzat per la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia el passat dia 29 de novembre a l'Espai Ferrer i Guàrdia, va reunir a experts en la matèria que des de diferents perspectives analítiques i davant un auditori ple d'assistents, van aprofundir en el debat sobre les noves tendències de participació juvenil.

En el debat es va reflexionar sobre el paper de les noves tecnologies i les xarxes socials en les noves formes de participació, el paper que juga l'associacionisme en la socialització en l'interès per la política i la seva vinculació amb els nous moviments socials.

Al seminari es van fer referència a les conclusions de l'Enquesta de Participació Política 2011 on es destaca una tendència a la diversificació de les formes de participació per part de la població jove, com a resultat de la confluència de factors com una major incertesa en les trajectòries vitals, un major nivell formatiu de la població jove o el desprestigi de les vies institucionals de participació.

Es va destacar la importància de la integració al mercat de treball per al manteniment de conductes participatives i d'interès per la política. Quan el sistema no dóna resposta a les necessitats de la gent, augmenta el descrèdit i el desinterès per la política.

En relació als nous moviments socials es va posar en qüestió el discurs sobre la dualitat entre nous moviments socials i associacions en tant que existeixen vasos comunicants entre uns i altres. La gent socialitzada en participació a les associacions, partits, sindicats, etc. és la que en molts casos participa i dóna continuïtat als moviments socials, i alhora, els nous moviments socials poden esdevenir per a molts joves el primer contacte amb la participació política i la via d'entrada a les associacions, per al desenvolupament d'una participació més continuada.

La interrelació entre les velles i les noves formes de fer política es posen de manifest en tots els àmbits; en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya s'ha constatat l'assumpció per part dels partits polítics de formes de comunicació i de relació amb la ciutadania més pròpies dels moviments socials que de les metodologies tradicionals dels partits.

Davant l'interès generat per les intervencions i conclusions del seminari, els organitzadors es van comprometre a continuar el treball de reflexió i convocar noves sessions de debat en el futur.

Els ponents que participaren en aquest seminari foren el Sr. Sergi Contreras, President Consell Nacional de la Joventut de Catalunya; el Sr. Roger Soler, Observatori Català de la Joventut de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya; Sr. Carles Agustí, Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme de l’Ajuntament de Barcelona; la Sra. Sílvia Cabezas, Professora de Sociologia i Teoria de la Comunicació de la UIC i UOC; el Sr. Jordi Muñoz, Doctor en Ciència Política. Investigador postdoctoral UAB i la Sra. Sílvia Luque, coordinadora de l’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia.