Imprimeix

portada-plj-vic2Els plantejaments discursius de la Fundació Ferrer i Guàrdia han partit sempre d’una anàlisi acurada de la realitat juvenil. Els estudis sobre joventut ens han permès disposar de l’evidència a partir de la qual elaborar les nostres teories. Alhora, el coneixement de les condicions de vida dels i les joves ha permès disposar d’un coneixement imprescindible per definir les polítiques desenvolupades per tal d’ajustar-les a les necessitats reals.

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia ha assessorat i donat suport en matèria de joventut a l’administració local per a l’actualització dels seus plans locals de joventut. Aquests s’han elaborat seguint les directrius de la Direcció General de Joventut, incorporant una diagnosi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut i la participació dels i de les joves del municipi, així com dels agents vinculats a la realitat juvenil.  

El Pla Local de Joves de Vic ha estat aprovat per la Junta de Govern Local del dia 11 de juny de 2012. Ha incorporat la participació de més de 300 joves vigatans i d’una vintena de tècnics i tècniques municipals.

El document preliminar del Pla Local de Joventut de Vilanova i la Geltrú va ser aprovat per unanimitat pel Ple Ordinari del mes d’abril de 2012. Ha incorporat la participació de més de mil joves vilanovins/es i d’una trentena de tècnics i tècniques municipals.