{CBImageScale field: portada;width: 150;open: true;background-color: #ffffff;}

L’estudi “Hàbits i pràctiques de joc de la població jove a Catalunya” representa la primera recerca al nostre territori que, amb una aproximació qualitativa, intenta analitzar i comprendre el fenomen del joc d’atzar entre la població jove i analitza les noves tendències de joc dels i les joves jugadors. Si bé les recerques més recents sobre el joc a Catalunya s’han centrat en les relacions entre el joc social i el gènere, en la prevalença del joc patològic en la població general, i en la pràctica, percepció i opinió del joc, existia un buit de coneixement pel què feia a les experiències de joc dels i les joves, així com en relació a les conductes, motivacions i trajectòries que contribuïen a configurar els seus hàbits i pràctiques. L’estudi analitza quines són les noves tendències i pautes de joc de la població jove a Catalunya.

Secretària General d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
2011
joventut, educacio

{CBDownload field: descarregar;}