Imprimeix

El 2010 s’ha dut a terme un estudi per avaluar l’estat de les entitats que configuren el moviment laic i progressista. Aquesta anàlisi no només permet analitzar l’evolució i creixement de les entitats sinó que també permet l’anàlisi dels nous reptes del moviment (la incorporació de nouvinguts, l’equitat de gènere a les nostres entitats, el treball amb les famílies, etc.).

Es realitza una anàlisi longitudinal que permet reconèixer les transformacions que han anat incorporant les entitats del moviment, tant pel que fa a elements estructurals i organitzatius, com pel que fa als perfils dels seus membres (dirigents, associats/des, etc.). Així mateix, des de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia es realitza una anàlisi global sobre l’abast del conjunt de les entitats del Moviment Laic i Progressista. Aquesta anàlisi es constitueix a partir de la informació de cadascuna de les entitats; tanmateix el projecte no és l’anàlisi detallada de cadascuna de les entitats sinó, com dèiem, la visió global de la suma de totes elles.

Des de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia s’avaluen les estructures organitzatives de les entitats per tal d’enfortir-les, millorant la democràcia interna de les mateixes. A partir del retorn dels resultats de la diagnosi s’iniciarà un treball de debat sobre les estructures i formes de participació a l’entitat així com sobre l’adequació a les realitats emergents que haguem observat que encara no hagin estat incorporades a les entitats.

Moviment Laic i Progressista
2010
participacio