Una visió laica de la salut

Aquest treball pretén situar els temes de salut en el marc d'una organització laica i d'esquerres. És una eina per al debat que vol contribuir a l'elaboració de propostes pedagògiques i pràctiques d'actuació sana en l'associacionisme popular.

  • Número: 5
  • Autor: Antoni Barbarà
  • Edició: Barcelona, 2007
  • ISBN: 978-84-87064-63-0
  • Preu: 8€