Aquest estudi presenta un diagnòstic dels locals que fan servir els joves. Això ha de permetre fer un debat serè que apunti a la millora de les condicions en les quals té lloc el treball associatiu de la ciutadania jove de Barcelona.

Aquest document pretén ser una eina útil de reflexió i debat per al desenvolupament de l'acció educativa de monitors d'esplai i caps escoltes en el temps lliure.

Els centres d'esplai i agrupaments escoltes laics i progressistes poden garantir, en un àmbit de plena igualtat d'oportunitats, una integració activa dels infants que, entre d'altres característiques personals, tinguin alguna discapacitat de qualsevol mena.