Noosfera. Sensibilització mediambiental per a entitats juvenils

La problemàtica ecològica ha posat al descobert les inconcruències de la societat industrial. Aquest llibre és una guia per afrontar els reptes ambientals que les generacions joves hauran de superar en un futur.

  • Número: 7
  • Autor: Jordi Miralles. Fundació Terra
  • Edició: Barcelona, 2007
  • ISBN: 978-84-87064-61-6
  • Preu: 12€